Aktualności

---
2020-07-28 13:29:07

145 - lecie Banku Spółdzielczego w CzarnkowieW dniu 25 lipca 2020 r. mija 145 lat od powołania, przez grupę lokalnych  działaczy gospodarczych i społecznych, Banku Ludowego w Czarnkowie. Celem wspólnego, spółdzielczego działania założycieli i członków Banku było ekonomiczne i finansowe uniezależnienie polskiej przedsiębiorczości od zaborcy, „poprzez wzajemne dostarczenie środków pieniężnych w rzemiośle, przemyśle i gospodarstwie potrzebnych”.
Ta spółdzielcza idea wspólnego działania była przestrzegana w całym okresie istnienia Banku, a dzisiaj zawiera się w misji, określającej Bank jako „aktywny uczestnik środowisk lokalnych, dostarczający nowoczesnych, kompleksowych usług finansowych, w sposób rzetelny i partnerski.” Obecni członkowie, klienci i pracownicy są kontynuatorami myśli założycieli, a pozycja Banku, stale rosnące grono klientów, osiągane wyniki i zaangażowanie społeczne, świadczą o działaniu profesjonalnym i rozważnym, są też powodem do dumy i satysfakcji.

Dla upamiętnienia rocznicy założenia Banku, jego twórców, członków, pracowników i klientów, w całym 145 letnim okresie istnienia Banku,  został ufundowany witraż z wizerunkiem Świętego Józefa w oknie Kościoła w Czarnkowie, z którym Bank sąsiaduje. Uroczystość poświęcenia witraża odbyła się podczas Mszy Świętej  w intencji Banku, w niedzielę, 26 lipca br.

Ten witraż i uroczystość to także wyrazy podziękowania wszystkim przyczyniającym się do dalszego rozwoju Banku, kontynuatorom wielkiej, 145-letniej historii i tradycji Spółdzielni, odpowiedzialnym za dalsze losy tej najstarszej w naszym regionie instytucji.