Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---
 

Aplikacja mobilna Nasz Bank (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Czarnkowie (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (Novum), w Polsce. Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z urządzenia mobilnego.


Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działalnie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.


NOVUM nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją i usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.


Aplikacja na urządzeniu mobilnym komunikuje się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących.


Uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • pamięci,
  • komunikacji sieciowej - pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
  • informacji o lokalizacji,
  • aparatu fotograficznego,
  • danych kontaktów.


Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.


Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.


W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub usunąć ją z urządzenia mobilnego.


Bank zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.