Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Osiągnięcia

---
  
 
 

 
 


 
Wyróżnienie "alfa" 2017
dla
SGB Gotówkowy
 


                    Srebrny Orzeł Senacki
           Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
                    Mieczysława Augustyna
                               
                                   dla
          Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

                                    za
        140 lat wspierania rozwoju społeczności
                    Północnej Wielkopolski


                       Wyróżnienie 
                       "HIT 2014"
                         II stopnia
        "Działania Banku Spółdzielczego
                       w Czarnkowie
    na rzecz społecznej odpowiedzialności
biznesu - dobrowolnie uwzględniającej
                   interesy społeczne" 
                             dla 
    Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

                    przyznane przez
                Instytut Certyfikacji                              i Jakości - Wielkopolski HIT                                       
           

                           Tytuł
                   "Bank z kulturą"
                            dla 
   Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

                    nadany przez

          Miejskie Centrum Kultury
                    w Czarnkowie

                                         
           


                      CERTYFIKAT
    Europejski Rejestr Renomowanych
                             dla

   Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

                                         
                             Wyróżnienie dla
             Banku Spółdzielczego
                   w Czarnkowie

                   za najwyższą
                 EFEKTYWNOŚĆ
                                 
           


                  III miejsce dla
             Banku Spółdzielczego
                   w Czarnkowie

                    w konkursie
          "Złoty Bank Edycja 2012"
                                 
                                         Wyróżnienie dla
                         Banku Spółdzielczego
                               w Czarnkowie

                                za najwyższą
                              EFEKTYWNOŚĆ
                                 
           
                                 Nagroda dla
                         Banku Spółdzielczego
                               w Czarnkowie

                    "za wkład w umacnianiu
              sektora bankowości spółdzielczej
                                  w Polsce"
           


                              Zwycięzca konkursu
                     "Złoty Bank SGB edycja 2011"

                       
         
Bank Spółdzielczy o dynamicznym
          rozwoju
, aktywnie współpracujący
     w ramach przedsięwzięć
zrzeszeniowych

               ORZEŁ AGROBIZENSU
                             dla

 Banku Spółdzielczego w Czarnkowie
                       
   "Za wybitne sukcesy rynkowe
       i wspieranie Agrobiznesu"

                                         
  Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS
                        w Warszawie


                                            
        Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
                       
                 otrzymał tytuł

Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców

                    za 2010 r.

                                         
             Krajowa Izba Gospodarcza
         Polsko-Amerykańska Fundacja
    Doradztwa dla Małych Przedsiębiorców
          Kapituła XII edycji Konkursu


                                             MEDAL
                                                dla

                       Banku Spółdzielczego w Czarnkowie
                       
        "Za zasługi dla Spółdzielczości Bankowej
                 i w służbie swojej Ojczyźnie"

                                         
                 Krajowego Związku Banków Spółdzielczych


                         Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
                        z największą liczbą rekomendacji

                                           w rankingu

                          "Bank Spółdzielczy
                 w służbie społeczności lokalnej"

                                          ed. 2010 r.

                 Krajowego Związku Banków Spółdzielczych            Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce w 2009 r.

                  
                   III miejsce w grupie bilansowej
                       powyżej 200 mln zł

            Medal dla Banku Spółdzielczego w Czarnkowie

                  
                   za Zasługi dla Spółek Wodnych
                  Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

      
     uhonorowany tytułem "Promotora Wiedzy"
               Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

              

        Najlepszym Bankiem roku 2007


         
            Według rankingu "Gazety Bankowej"
       Bank Spółdzielczy w Czarnkowie


  Najlepszym Bankiem roku 2006


                    Według rankingu
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych                         Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
                        z największą liczbą rekomendacji

                                         w rankingu

 "Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej"                Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
              Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

               Wyróżniony Honorowo tytułem

 
  
"Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców"
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

                 otrzymuje

            Certyfikat
    "Najlepsze w Polsce"

                                
                    oraz

      Statuetkę "Hipolita"


 w Konsumenckim Konkursie
           Jakości Usług


      
  


                 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

                                  otrzymuje

                      "Odznakę Honorową"

        za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego


                Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

                                 otrzymuje


           Honorowy tytuł  "Bank z Kulturą"


                             przyznany przez
          Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie                         Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
                        z największą liczbą rekomendacji

                                         w rankingu

                  "Bank Spółdzielczy w służbie
                        społeczności lokalnej"                Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

                otrzymuje

         tytuł: "Hit 2002"


Czytelników "Gazety Poznańskiej"