Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

 Cechy produktu
Czy możliwe jest połączenie dostępności i zyskowności ? Teraz już TAK. Zawiera on to co najlepsze w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (czyli stały dostęp do posiadanych środków) i lokacie terminowej (atrakcyjność oprocentowania).
 
Połączenie funkcji tradycyjnego rachunku z walorami lokaty terminowej nastąpiło po to by umożliwić Państwu najefektywniejsze gospodarowanie środkami finansowymi, które są do dyspozycji, a ich stan ulega ciągłym zmanom.
 
Zgromadzone na rachunku oszczędnościowym środki, zarabiają już od pierwszej złotówki i nie przestają nawet przy częściowej ich wypłacie.

Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być dokonywane w dowolnych terminach oraz w dowolnych kwotach. Wysokość i częstotliwość wypłat z rachunku oszczędnościowego jest nieograniczona - po dokonaniu wypłaty musi pozostać kwota minimalna, aby rachunek był uważany nadal za czynny.

Raz w miesiącu kalendarzowym można dokonać wypłaty gotówkowej bądź zrealizować przelew bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, każda kolejna operacja obciążona jest prowizją, zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat. Środki gromadzone na rachunku oszczędnościowym są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku. Oprocentowanie naliczane jest w zależności od wpłaconej kwoty. Im więcej pieniędzy klient wpłaci na rachunek, tym lepsze uzyska oprocentowanie.
 

 Korzyści  • wypłata części lub całości pieniędzy przed terminem nie oznacza utraty odsetek,


  • korzystne oprocentowanie proporcjonalnie do wielkości wkładu,


  • bezterminowa umowa do rachunku oszczędnościowego,


  • bezpłatne prowadzenie rachunku.