Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

 Cechy produktu
Przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników indywidualnych.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.


Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami wydawanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomocą systemu SWIFT). Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku.

 

 Korzyści  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,


  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,


  • korzystanie z kredytów, kart płatniczych lub kredytowych i innych usług bankowych oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,


  • możliwość otrzymywania wyciągów z rachunku w sposób dogodny dla klienta,


  • możliwość otwarcia rachunku w walucie wymienialnej (EURO, USD, GBP),


  • możliwość obsługi rachunku w ramach usług bankowości elektronicznej,


  • możliwość otrzymywania informacji o zmianie salda na rachunku poprzez serwis SMS.