Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Aktualności

---
2021-06-07 13:45:31

Ekologia i zrównoważone finansowanie tematem „Czerwca z Bankiem Spółdzielczym”

 
 

 
Rozpoczęła się kolejna edycja „Święta Spółdzielczości Bankowej”, wzorem ubiegłego roku została zorganizowana w szerszej formule, jako „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”. Tegoroczny temat przewodni to ekologia oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym finasowaniem.


Banki spółdzielcze jako nowoczesne, lokalne instytucje finansowe od lat są zaangażowane w edukację i rozwój społeczności, w których funkcjonują. W codziennej pracy wykorzystują najnowocześniejsze i sprawdzone na rynku rozwiązania technologiczne, a także wiedzę i wieloletnie doświadczenie płynące z bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami. Prowadzenie działań z zakresu edukacji banki spółdzielcze realizują w ramach Szkolnych Kas Oszczędności, wdrażając i informując o krajowych programach wsparcia oraz poprzez profesjonalne doradztwo finansowe dla rolników i przedsiębiorców. W misji banków spółdzielczych zawarte jest także prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego, które wynika z poczucia społecznej odpowiedzialności wobec środowisk lokalnych z którymi banki te funkcjonują w symbiozie.


W XXI wieku jedną z najważniejszych potrzeb nas wszystkich jest ochrona środowiska naturalnego. Zainteresowanie tym tematem jest coraz większe. Warto tu podkreślić, że inwestycje ekologiczne są przedmiotem polityki ekologicznej państwa i spełniania wymogów Unii Europejskiej. Prywatne przedsiębiorstwa inwestują w technologie prośrodowiskowe, widząc w tym korzyści, a konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający w zakresie poszanowania środowiska. To powoduje wzrost inwestycji ekologicznych i konieczność dostępu do finansowania rozwiązań proekologicznych. Doskonale potrzeby te rozumieją banki spółdzielcze, które zgodnie ze swoją misją działają na rzecz rozwoju społeczności w których funkcjonują, wspierając swoich klientów w realizacji ich potrzeb. Temat ekologii jest im więc szczególnie bliski – mówi Prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka.


Wybór zagadnień ekologicznych jako tematu tegorocznej edycji „Czerwca z bankiem spółdzielczym” nie jest więc przypadkowy. Banki spółdzielcze to instytucje odpowiedzialne społecznie, proponujące proekologiczne rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb środowisk lokalnych – dodaje Prezes Zarządu KZBS.


Działania edukacyjno-promocyjne w ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym” prowadzone są na trzech poziomach:
  1. edukowanie środowisk w których działają banki spółdzielcze, w tym ich klientów, w zakresie ekologii, – np. zachęta do wymiany pieców, korzystania z fotowoltaiki,
  2. promowanie eko-produktów bankowych - mamy dla Ciebie taki produkt,
  3. edukowanie pracowników banków w zakresie licznych regulacji UE z zakresu green finance oraz programów rządowych, takich jak „Czyste Powietrze”, zagadnienia niskoemisyjności.

Partnerem Święta Spółdzielczości Bankowej jest Concordia Ubezpieczenia z Grupy Generali, która oferuje ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energi.

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego ubezpieczenia:  https://concordiaubezpieczenia.pl/klient-indywidualny/dom/ubezpieczenie-oze/


Ze względu na liczne ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, Święto Spółdzielczości Bankowej po raz drugi odbędzie się w przestrzeni cyfrowej z wykorzystaniem zdalnych kanałów komunikacji. W związku z tym zapraszamy do odwiedzania strony internetowej i mediów społecznościowych naszego banku oraz mediów elektronicznych Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, który jest inicjatorem akcji. Znajdą tam Państwo informacje o działaniach prowadzonych w ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym”, w tym materiały edukacyjne dotyczące zagadnień ekologicznych.


Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w tej inicjatywie! Spędźmy razem ten czerwiec!


https://www.pap.pl/mediaroom/881043%2Cekologia-i-zrownowazone-finansowanie-tematem-czerwca-z-bankiem-spoldzielczym.html