Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Aktualności

---
2021-02-23 14:56:00

Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowegoSzanowni Państwo,

W celu ujednolicenia w ramach sektora bankowego stosowania zasad dot. moratoriów pozaustawowych, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej, Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały  wspólne rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych poinformowały dziś o powyższym  jednolitym tekstem komunikatu na swoich stronach internetowych. Przesyłamy w załączeniu treść tego komunikatu do zamieszczenia również na stronach internetowych  Państwa Banków.

Zgodnie z treścią ww. informacji dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od 22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało także  odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

 

 

W nawiązaniu do powyższych zmian a także konieczności realizacji przez Banki   przygotowywanych przez IPS „Planów przedstawiających proces, źródła informacji i obowiązki w kontekście oceny potencjalnego prawdopodobieństwa niedokonania płatności przez dłużników objętych dowolnym ustawowym lub pozaustawowym ogólnym moratorium na spłaty, o którym mowa w ust. 14 Wytycznych EBA”,   jesteśmy w trakcie modyfikacji  „Procedury określającej tryb rozpatrywania wniosków o zmianę zasad spłaty zobowiązań kredytowych obecnych klientów instytucjonalnych   SGB-Banku SA w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2”, którą udostępnimy Państwu po przyjęciu w naszym Banku.

Pliki do pobrania