Aktualności

---
2020-06-18 13:06:00

Pomagamy - Ułatwiamy spłatę kredytów

 


 Szanowny Kliencie

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie umożliwia:


     1)   klientom indywidualnym:

 • odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie uproszczonym, zgodnie ze złożonym przez klienta wnioskiem, w którym wskazuje też okres odroczenia – maksymalnie 6 miesięcy;

     2)   klientom biznesowym:
 • odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: 6 miesięcy (raty kapitałowe) i 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe),

     3)   klientom indywidualnym i biznesowym:
 • produkty odnawialne (kredyty w rachunku, karty kredytowe), które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 czerwca 2020r., po uzgodnieniu z klientem mogą zostać odnowione w trybie uproszczonym na okres do 6 miesięcy;
Spłata odroczonych płatności następować może poprzez:

 • wydłużenie okresu spłaty rat o okres równy okresowi odroczenia;

 • zwiększenie wysokości ostatniej rat (pierwotnie ustalony okres spłaty zobowiązania redytowego pozostaje bez zmiany);

 • rozłożenie spłaty odroczonych rat w dotychczasowym okresie trwania Umowy kredytowej;

 • przesunięciu ostatecznego terminu spłaty zobowiązania kredytowego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;

 • zwiększenie kolejnej występującej raty odsetkowej po okresie prolongaty o wysokość odroczonych odsetek,

 • inny sposób możliwy do realizacji zgodnie z wymaganiami systemowymi i ustalony z Klientem.

 

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni

skontaktować się do 30-06-2020 r z Bankiem:


 • Mailowo wysyłając wniosek na adres placówki Banku: lista adresów,

 • Osobiście w placówkach Banku.