Aktualności

---
2020-03-11 16:10:00

Urządzenie zaufane w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w CzarnkowieZaimplementowana metoda Device Fingerprinting (zwana dalej: DFP) bada określone cechy urządzenia (komputer, tablet, laptop itp.). Weryfikacja urządzenia metodą DFP pozwala potwierdzić, że jest to urządzenie, z którego logował się już klient i wykonywał operacje płatnicze. W ten sposób w zakresie bezpieczeństwa urządzenie zapisane jest jako zaufane i określa element „coś mam”, jako coś co posiada wyłącznie użytkownik (spełnia kryterium silnego uwierzytelniania).

DFP działa poprawnie gdy klient jest jedynym użytkownikiem urządzenia lub zdefiniowane są osobne profile dla każdego użytkownika danego urządzenia. Nie należy logować się do systemu bankowości internetowej gdy przeglądarka ustawiona jest w trybie in private.

Po włączeniu funkcjonalności DFP, podczas logowania do systemu pojawi się dodatkowa informacja z możliwością zaznaczenia urządzenia jako zaufanego, z którego następuje logowanie (poniżej prezentujemy ekrany docelowego wyglądu ona logowania – ekrany przykładowe).

 

 

Zapisanie przeglądarki i urządzenia jako zaufane jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Dodanie urządzenia jako zaufanego należy zautoryzować, wpisując hasło SMS przesłane z Banku.


W opcjach bankowości internetowej Ustawienia -> Kanały dostępu i urządzenia pojawi się dodane urządzenie zaufane:

 


Zapoznaj się z Regulaminem dotyczącym DFP