Aktualności

---
2019-09-13 14:09:00

Zmiany w obsłudze systemu bankowości elektronicznej związane z PSD2
Z dniem 14 września 2019 r. wprowadzamy dodatkowe zabezpieczenie w postaci silnego uwierzytelnienia klienta (SCA).

Oznacza to, że korzystając z systemu będziesz musiał(a) podać kod z wiadomości SMS:

  • w zależności od ustawień systemu raz na 90 dni lub przy każdym logowaniu, po podaniu dotychczas używanego identyfikatora i hasła,

  • podczas sprawdzania historii operacji starszej niż 90 dni,

  • podczas zatwierdzania operacji i w innych opcjach systemu.Ponadto długość trwania sesji została ograniczona do 5 minut.


Pamiętaj! Nie wysyłamy żadnych wiadomości e-mail z linkiem do logowania. Prosimy o stosowanie reguł bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności.