Aktualności

---
2019-03-08 12:49:55

Sprzedaż premiowa Mastercard - karta praktyczna i ładna
Aby skorzystać z promocji należy:
  • w terminie od dnia 11 marca 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku zamówić w Banku kartę debetową Mastercard do rachunku ROR lub rozliczeniowego, albo zawrzeć z Bankiem umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Mastercard oraz
  • dokonać ww. Kartą do dnia 15 maja 2019 roku płatności bezgotówkowych na łączną kwotę minimum 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

Ilość nagród ograniczona

Szczegóły w regulaminie promocji

Regulamin pomocji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4