Aktualności

---
2014-07-02 13:34:14

Krajowy System Zastrzegania Kart -ZBP-


W celu zwiększenia bezpieczeństwa kart płatniczych wydawanych w ramach SGB od 30 czerwca 2014 r., klienci posiadający kartę płatniczą mogą korzystać z Krajowego Systemu Zastrzegania Kart obsługiwanego przez Związek Banków Polskich.
System Zastrzegania Kart to rozwiązanie, które pozwala Klientowi zastrzec kartę bez konieczności pamiętania numeru infolinii Banku. System ZBP oparty jest na technologii rozpoznawania mowy,
a jego funkcją jest automatyczne przekierowanie Klientów na podstawie wypowiedzianej nazwy Banku wydawcy karty do właściwej infolinii Banku, celem dokonania zastrzeżenia karty.

Numer telefonu pod którym funkcjonuje System Zastrzegania Kart to (+48) 828 828 828.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. systemu dostępne są na stronie internetowej www.zastrzegam.pl.