Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Projekt współfiansowany z Unii Europejskiej

---

Głównym celem projektu było unowocześnienie i przez to zwiększenie konkurencyjności Banku Spółdzielczego w Czarnkowie, który jest średnim przedsiębiorstwem z wyłącznie polskim (lokalnym) kapitałem.

Drugim ważnym celem było zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych i obsługi klientów, co dla banku jest czynnikiem absolutnie priorytetowym, decydującym o zaufaniu do niego i wynikającym z tego sukcesie rynkowym.

Rezultatem realizacji projektu jest udostępnienie klientom banku dwóch nowych usług:
1) transakcje bankomatowe typu wpłata (depozyt kopertowy) plus wypłata, w dwóch placówkach
    Banku w Oddziale w Rogoźnie oraz w Punkcie Kasowym w Czarnkowie,
2) Internet banking dla firm.

Ponadto na skutek realizacji projektu, w Banku pojawiła się jedna udoskonalona pod względem technologicznym usługa: autoryzacja kart płatniczych.