---

 Rachunki różnego typu  • Rachunek ROR - założenie trwa tylko chwilę, potrzebujesz do tego celu dowód osobisty,

  • Rachunek bieżący - założenie trwa tylko chwilę, potrzebujesz do tego celu dowód osobisty, REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

  • Rachunek rolniczy - założenie trwa tylko chwilę, potrzebujesz do tego celu dowód osobisty, NIP, nakaz płatniczy podatku rolnego, akt notarialny lub umowę dzierżawy.