Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

 Cechy produktuWykorzystując aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym można w sposób szybki i stały zapoznawać się ze stanem środków zgromadzonych na swoim rachunku oraz śledzić historię ostatnich zdarzeń.

Usługa dostępna jest przez 24 godziny na dobę i aby z niej skorzystać nie wymagane jest zawarcie odrębnej umowy, wystarczy w najbliższej placówce banku złożyć wniosek o aktywację.


Niezbędne do obsługi są przydzielane przez placówki bankowe elementy:


  • skrócony numer rachunku (5-6 cyfrowy),

  • hasło - PIN (4 cyfrowe).