Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

 Certyfikat kwalifikowany

Dzięki porozumieniu jakie zawarł Bank Spółdzielczy
w Czarnkowie z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (www.kir.pl), możecie Państwo odbierać zamówione certyfikaty kwalifikowane w najbliższej placówce naszego Banku. 

Od 21. lipca 2008 r. na przedsiębiorcach ciąży obowiązek podpisywania deklaracji do ZUS bezpiecznym podpisem, co oznacza konieczność zakupu odpowiednich certyfikatów.

   Obowiązek składania deklaracji składkowych do ZUS drogą 
   elektroniczną dotyczy wszystkich firm zatrudniających powyżej
   pięciu osób. Dotychczas deklaracje te były podpisywane
   darmowymi certyfikatami wystawianymi na zlecenie ZUS przez
   jedno z centrów certyfikacji.

   Od lipca 2008 r. zmienia się to radykalnie - deklaracje mogą być   
   podpisywane tylko bezpiecznym podpisem elektronicznym przy
   użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Każda firma składająca
   deklaracje do ZUS będzie musiała taki certyfikat uzyskać.


Moc prawna bezpiecznego podpisu elektronicznego zrównująca go z podpisem własnoręcznym, pozwala stosować go w coraz to nowych obszarach. Możliwości zastosowania tej technologii do dokumentów elektronicznych są nieograniczone.


 Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym zawiera:  • certyfikat kwalifikowany,

  • kartę kryptograficzną,

  • czytnik kart kryptograficznych,

  • aplikację SZAFIR, która zapewnia funkcjonalność podpisywania dokumentów elektronicznych i weryfikowania poprawności podpisów pod dokumentami już podpisanymi. Jak złożyć zamówienie ?Aby złożyć w Banku zamówienie na bezpieczny podpis elektroniczny należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. - www.elektronicznypodpis.pl. Pamiętaj, że certyfikat wystawiany jest na imię i nazwisko osoby fizycznej, a nie na firmę. Dane firmy mogą się znaleźć (ale nie muszą) na certyfikacie jako uzupełnienie.

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego - ze względu na wysoki poziom jego bezpieczeństwa - może zająć od kilku do kilkunastu dni. Ten okres może się jeszcze wydłużyć ze względu na konieczność dostarczenia aktualnych dokumentów firmy (np. wpis do ewidencji nie starszy niż 3 miesiące).


 Przepisy prawaPrzepisy ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nakładają na płatników składek obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego. (art. 47 a ust. 1 ustawy). Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w art. 40 pkt. 5c) stanowi, iż dokument elektroniczny przekazywany do Zakładu poprzez teletransmisję danych musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym. Oznacza to, że wejście w życie obowiązku opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym dokumentów elektronicznych przekazywanych do ZUS poprzez teletransmisję danych określone zostało na lipiec 2008 r. Więcej informacji


Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc pod numer 67 253 97 58 lub pisząc na adres bank@bsczarnkow.pl.