Kredyt obrotowy

---


 Cechy produktu
Kredyty przeznaczone są na finansowanie środków obrotowych związanych z prowadzoną działalnością pozarolniczą.

 Przeznaczenie kredytu
  • zapasy o charakterze stałym, przejściowym oraz związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności gospodarczej,

  • należności,


  • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

 Formy kredytu
  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym niednawialny (krótko-, średnio- lub długoterminowy),

  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (krótko-, średnio- lub długoterminowy),

  • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym odnawialny tzw. rewolwingowy (krótko-,średnio- lub długoterminowy),

  • kredyt płatniczy (krótkoterminowy),

  • kredyt dyskontowy (krótkoterminowy).