Kredyt mieszkaniowy

---

 Przeznaczenie kredytu  • budowa, nadbudowa, rozbudowa lub dokończenie budowy oraz remont i modernizacja: domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, garażu,

  • adaptacja pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

  • zakup i nabycie: działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej, 

  • zamiana prawa do lokalu, 

  • refinansowanie poniesionych kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,

  • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.