Kredytowa MasterCard

---
Karta MasterCard jest międzynarodową kartą kredytową za pomocą, której użytkownik może w kraju i za granicą dokonywać transakcji z fizycznym jej użyciem wymagającym potwierdzenia poprzez złożenie podpisu lub prawidłowego użycia numeru PIN:  • płatności za towary i usługi w formie gotówkowej w punktach handlowych i usługowych, akceptujących karty, wyposażone w terminale POS lub ...,


  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie lub rewersie karty,


  • zapłaty kartą za zamówienie telefoniczne lub korespondecyjne towarów,


  • zapłaty za zamówiony towar za pośrednictwem Internetu.

Można również bez fizycznego użycia karty dokonać operacji na odległość, która wymaga podania numeru karty, daty ważności oraz trzech ostatnich cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu tzw. CVV2/CVC2.


W przypadku dokonania operacji na odległość: zapłaty za zamówienia pocztowe, telefoniczne lub poprzez Ineternet, zaleca się korzystanie z usług sprawdzonych firm dokonujących tego typu sorzedaży.


Posiadacz karty korzysta ze środków przyznanych mu przez bank na rachunku karty do wysokości określonego umową limitu. Dokonywanie głównie transakcji bezgotówkowych i spłacanie zadłużenia w czasie trwania cyklu rozliczeniowego, gwarantuje łatwy i bezpłatny dostęp do środków, których w danej chwili nie posiadamy na koncie.


Zasada jest wówczas prosta, towar kupujemy dzisiaj, a płacimy za niego w przyszłości.