MasterCard Business Gold

---

Złote karty MasterCard Business Gold są akceptowane w kraju i za granicą, we wszystkich punktach handlowo-usługowych oraz bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard oraz umożliwiają dokonywanie płatności za zamówione za pośrednictwem Internetu oraz zamówione telefonicznie towary i usługi.


Limit, do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) ustalany jest w oparciu o stale wpływy na rachunek. Limit przyznawany jest na okres ważności karty, z możliwością jego zmiany.


Spłata zadłużenia następuje po zakończeniu cyklu rozliczeniowego.


Do karty dołączony jest pakiet ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia na czas podróży. Ponadto posiadacze/użytkownicy złotych kart mogą korzystać z usług dodatkowych: Centrum Obsługi Klienta, możliwość wydania karty zastępczej i dokonania awaryjnej wypłaty gotówki za granicą. Warunkiem wydania karty i otrzymania pakietu ubezpieczeń jest złożenie wraz z wnioskiem o wydanie karty wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia.


O wydanie międzynarodowej karty MasterCard Business Gold może wystąpić posiadacz rachunku rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego) służącego do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą lub statutową posiadający w Banku rachunek od co najmniej 6 miesięcy. Do jednego rachunku, może być wydanych kilka kart dla osób wskazanych przez posiadacza rachunku.