MasterCard Gold

---

Kata MasterCard Gold przeznaczona jest dla osób posiadających w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który prawidłowo funkcjonuje od co najmniej 6 miesięcy. Posiadacz rachunku może wystąpić z wnioskiem o kartę dla osoby wskazanej.
Złote karty MasterCard Gold są akceptowane w kraju i za granicą, we wszystkich punktach handlowo-usługowych oraz bankomatach oznaczonych znakiem MasterCard oraz umożliwiają dokonywanie płatności za zamówione za pośrednictwem Internetu oraz zamówione telefonicznie towary i usługi. Limit, do wysokości którego mogą być dokonywane transakcje w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) ustalany jest w oparciu o wpływy na rachunek. Limit przyznawany jest na okres ważności karty, z możliwością jego zmiany. Spłata zadłużenia następuje po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Karta MasterCard Standard Gold wydawana jest na okres 2 lat, z możliwością wydania nowej na kolejny okres.


Do karty dołączony jest pakiet ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia na czas podróży. Ponadto posiadacz złotej karty może korzystać z usług dodatkowych: Centrum Obsługi Klienta, możliwości wydania karty zastępczej i dokonania awaryjnej wypłaty gotówki za granicą. Warunkiem wydania karty i otrzymania pakietu ubezpieczeń jest złożenie wraz z wnioskiem o wydanie karty wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia. Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów ,,Spółdzielczej Sieci Bankomatowej” liczącej około 4000 bankomatów.

Osoby, którym wydana została karta MasterCard Gold otrzymuje wraz z kartą pakiet ubezpieczeniowy.