MAESTRO

---
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Maestro może wystąpić posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR), nazywanego powszechnie kontem osobistym, lub osoby ubiegające się o otwarcie rachunku. Posiadacz ROR może również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby wskazanej, która nie jest posiadaczem rachunku.

Karta płatnicza Maestro jest powszechnie używaną kartą płatniczą na świecie. Za pomocą karty można dokonywać płatności w sklepach, hotelach, biurach podróży, stacjach benzynowych itp. Karta Maestro umożliwia też stały dostęp do gotówki. Gotówkę można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Maestro/Cirrus. Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Użytkownicy karty mogą przy jej pomocy karty dokonywać transakcji w oparciu o środki na rachunku, pomniejszone o nierozliczone transakcje dokonane kartami wydanymi do rachunku, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. Środki dostępne na rachunku ulegają podwyższeniu o limit przyznanego kredytu odnawialnego lub dopuszczalnego salda debetowego. Karta  Maestro wydawana jest na 4 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres. Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów "Spółdzielczej Sieci Bankomatowej" liczącej ponad 4000 bankomatów.