Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---


Jesteśmy Bankiem bazującym wyłącznie na polskim kapitale.


Misją naszych dzialań stało się: dbanie o trwałe i partnerskie ralacje z naszymi Klientami, a przede wszystkim czerpanie satysfakcji ze wspólnych sukcesów. Cieszy nas, że firmy, które finansujemy rozwijają się, a usługi leasingowe mają w tym swój udział. Leasing, jaki proponujemy Państwu jest dzwignią finansową, która umożliwia rozwój firmy bez angażowania własnych środków. Korzyści z leasingu są tak liczne, że ilość przedsiębiorstw, która korzysta z tego instrumentu rośnie z każdym dniem.


 
Do podstawowych zalet leasingu można zaliczyć między innymi:

- leasing umożliwia szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania 
   bez inwestowania własnych środków pieniężnych
,
- w trakcie trawania umowy firma wypracowuje za pomocą wyleasingowanego środka, fundusze  
   na pokrycie rat leasingowych
,
- warunki finansowe są dostosowane ściśle do przewidywanych możliwości korzystającego np.:
   sezonowej działalności
,
- raty leasingowe jak i wszystkie wydatki związane z użytkowaniem środka, mogą być w całości
   zaliczane do kosztów uzyskania przychodów użytkownika
,
- zobowiązania z tytułu umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują
   zmniejszenia zdolności kredytowej
.


Oferujemy profesjonalną obsługę, uwzględniającą indywidualne oczekiwania Klientów i dostosowaną do nich ofertę. Proponujemy Państwu leasing: środków transportu, maszyn i urządzeń, maszyn i urządzeń rolniczych, sprzętu medycznego, sprzętu biurowego a także nieruchomości oraz związane z nimi usługi dodatkowe, m.in.: ubezpieczenie przedmiotów leasingu. Zapewniamy  Państwu odpowiednio uproszczone i skrócone procedury zawierania umów.
 

Procedury, którymi kierujemy się w naszej pracy i ich  zdolności z aktualnymi przepisami zapewniają bezpieczeńswo zawieranych umów leasingu na miejscu, w każdym oddziale naszego Banku.

 
Prosimy dołączyć do grona naszych Klientów !