Home Banking

---

 Aktualizacja HBHB oraz Home Banking


1. Aktualizacja HBHB
2. Aktualizacje Home Banking
 
 
 

 Cechy produktu


Home banking jest nowoczesną usługą bankową, pozwalającą podmiotom gospodarczym odbierać informacje o rachunkach i składać zlecenia przy pomocy komputera i linii telefonicznej bez konieczności wizyty w oddziale banku. Klient nie musi tracić czasu na dojazd do banku i czekanie w kolejkach. Swoje zlecenia przygotowuje na własnym komputerze i wysyła do banku przy pomocy modemu podłączonego do linii telefonicznej.


Sprawdza się on głównie w przypadku podmiotów gospodarczych, u których wystąpił podział kompetencyjności związanych z podejmowaniem decyzji finansowych. Dostępny 24 godziny na dobę


Usługa home banking jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Klienci mogą łączyć się z bankiem o dowolnej porze dnia i nocy, żeby wysłać zlecenia i odebrać aktualną informację o saldach i obrotach na swoich rachunkach. Home banking sprawia, że bank jest zawsze dostępny dla swoich klientów. Bezpieczeństwo


Usługa zapewnia bezpieczeństwo i poufność danych zapisanych na dysku komputera i przesyłanych telefonicznie dzięki zastosowaniu systemu wielobitowych kluczy prywatnych i publicznych pozwalających na jednoznaczną identyfikację i autoryzację zleceń klienta przez bank. Indywidualne identyfikatory i hasła uniemożliwiają korzystanie z programu osobom niepowołanym.


 Możliwości


Home Banking umożliwia:

  • dokonywanie przelewów, w tym składki ZUS i przelewy do Urzędu Skarbowego,
  • kontrolowanie stanu rachunków bankowych,
  • pobieranie wyciągów,
  • pobieranie tabeli kursów walut,
  • przechowywanie i przeglądanie informacji o wykonywanych operacjach,
  • zakładanie lokat,
  • automatyczną generację bazy kontrahentów na podstawie historii rachunku,
  • import i eksport do programów finansowo-księgowych funkcjonujących w firmie,
  • prowadzenie korespondencji z bankiem.


 Wymagania


Warunkiem niezbędnym do uruchomienia usługi home banking jest posiadanie komputera PC z dostępem do Internetu lub wyposażonego w modem analogowy podłączony do linii telefonicznej.


 Instalator, narzędzia, instrukcja


1. Instalacja
2. Naprawa bazy
3. Instrukcja