Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---

 Cechy produktuRachunek przeznaczony jest dla rolników, których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza, działalność agroturystyczna itp.

Do wniosku o otwarcie rachunku, Klient powinien dołączyć dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności rolniczej (np. nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenia właściwych urzędów gminy o posiadaniu lub dzierżawie gospodarstwa rolnego lub akt notarialny).

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomaów kartami wydawanymi przez Bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi (za pomocą systemu SWIFT). Korzyści
  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,

  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,,

  • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenie stałego lub polecenia zapłaty,

  • korzystanie z kredytów, kart bankowych, i innych usług oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,

  • możliwość otrzymywania wyciągów sposób dogodny dla klienta,

  • możliwość otwarcia rachunku w walucie wymienialnej (EURO, USD, GBP),

  • możliwość obsługi za pośrednictwem telefonu, home bankingu oraz internet bankingu w ramach usług bankowości elektronicznej,

  • Wpłaty/wypłaty z rachunku w kasach Banku,