Aktualności

---
2017-10-27 13:27:04

BANKI SPÓŁDZIELCZE ZE ZŁOTYM LAUREMW kategorii sektora finansowego nominowanymi byli: SGB-Bank SA, reprezentujący Banki Spółdzielcze SGB, Alior Bank SA, Prudential Polska, Bank Zachodni WBK SA oraz PKO BP. Główna nagroda przypadła bankowcom – spółdzielcom. Kapituła doceniła nowatorski produkt „Konto za złotówkę”. Jest to pierwszy, wspólny produkt oferowany przez Banki Spółdzielcze SGB. W ramach oferty Klienci otrzymują prowadzenie rachunku, kartę zbliżeniową oraz aplikację mobilną za 1 zł miesięcznie. Statuetkę odebrał Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku Paweł Pyzik, któremu statuetkę przekazał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Uzasadnienie nagrody: „Konto za złotówkę” – czyli prostą, jednolitą i uczciwą ofertę zawierającą trzy elementy – konto, kartę i nowoczesna aplikację do codziennego bankowania. Pierwsza wspólna oferta produktowa Banków SGB przygotowana została we współpracy z Mastercard tak, aby zaspokoić potrzeby klientów indywidualnych. Dodatkowo na bazie tego produktu sektor banków spółdzielczych podpisał porozumienie o współpracy z ZUS.
Zwycięska produkt „Konto za złotówkę” dostępny będzie w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie i jego placówkach od 6 listopada 2017.