Aktualności

---
2017-08-24 09:32:09

Komunikat dla użytkowników bankowości elektronicznejSzanowny Kliencie!

W celu podniesienia bezpieczeństwa, wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenie na stronie logowania.

Oznacza to, iż od tej pory, aby korzystać z bankowości internetowej, należy wykonać czynności wskazane w komunikacie po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej.