---


Bankiem kieruje Zarząd w składzie


 • Władysław Dymek -Prezes Zarządu BS,
 • Danuta Taraskiewicz - z-ca Prezesa Zarządu BS,
 • Anna Gadzińska - Członek ZarząduNadzór nad działalnością Banku sprawuje Rada Nadzorcza w składzie


 • Kazimierz Mituta -przewodniczący,
 • Józef Łabiak - z-ca przewodniczącego,
 • Ryszard Rakowicz - sekretarz,


oraz członkowie Rady Nadzorczej:

 • Krzysztof Koltermann,
 • Jerzy Koprowski,
 • Czesław Kubisz,
 • Karol Tecław,
 • Waldemar Warnke,
 • Grzegorz Szyler.